معرفی کتاب

3مطلب موجود می باشد.
معرفی کتاب به جعبه دست نزن
معرفی کتاب

معرفی کتاب به جعبه دست نزن ست گادین، انقلاب علیه ترس ها


خلاصه کتاب به جعبه دست نزن ست گادین

کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر
معرفی کتاب

معرفی کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر؛بازاریابی دیجیتال


معرفی کتابی ویژه عصر دیجیتال، از پدر بازاریابی دنیا

معرفی 21 کتاب کسب وکاری
معرفی کتاب

معرفی21 کتاب کسب وکاری ؛ ویژه حرفه ای ها


معرفی کتاب های کسب وکاری که خوندم و لذت بردم