10 گرایش قدرتمند موبایل در صنعت پزشکی (mHealth)

10 گرایش قدرتمند موبایل در صنعت پزشکی

موبایل ها در صنعت پزشکی و سلامت پادشاهی می کنند.

موبایل و صنعت پزشکی

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سریع تغییرات در زندگی روزمره  بدون شک برای نظام سلامت و بهداشت الزامی حتمی است که خدمات خود را به شیوه ای متفاوت تر به مشتریان خود ارائه دهد تا بتواند با این شرایط سازگاری داشته باشد.در این میان تلفن های همراه که از میوه های انقلاب تکنولوژی هستند و در میان تمام اقشار جامعه محبوببیت یافته اند

بدون شک در سال ۲۰۱۴ موبایل بعنوان یک وسیله پیشرو در بهداشت و درمان معرفی خواهد شد. مهم نیست که در کجای جهان شما زندگی می کنید؛ در حالی که شما مشغول  صحبت کردن در مورد بیماران، مصرف کنندگان، برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، در آینده تلفن همراه انقلابی در حوزه داشت و درمان خواهد بود،به طوری که،

ظهور تلفن همراه در نگاه دقیق و کلی تر جزو ۱۰ گرایش قدرتمند و برتر در حوزه بهداشت و درمان در دنیای خدمات بهداشت و سلامت ظهور کرده است

امروزه كاهش هزينه هاي خدمات بهداشت و درمان و ارائة باكيفيت آن، به اولويتي جهـاني تبـديل شـده است،به طوری که فناوري و خودكارسازي، عامل بالقوهاي براي كاهش اين هزينـه هـا شـناخته شـده اسـت و در این بین کسب وکارهای پزشکی و سلامت زیادی بر بستری وب به میدان آمده اند.

 

خدمات سلامت همراه

توجه به هزينه هاي سرانة بيمارستاني و هزينه جانبي آن ها  ( رفت وآمد بيماران و…)، تغيير در شيوة ارائة خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي را مي طلبد. در نقاط توسعه يافتـه، عـلاوه بـر تعـدد مراكز سلامت و مراجعة حضوري، راه هاي متنوعي براي دسترسي به خدمات وجود دارد كه يكـي از آنها شبكه هاي ارتباطي الكترونيكي است. با پيشرفت روزافزون فناوري،شبكه هـاي ارتبـاطي و انتقال داده نيز هم از لحاظ كيفيت و هم گستردگي، دچار تحول شگرفي شده اند؛ و امروزه ارائه خدمات بهداشت وسلامت بدون درگیر کردن تکنولوژی کار سخت و مشکل است و در صورتی هم که انجام گیرد، دارای بازدهی وبهره وری کمتری است

در بين فناوري هاي ارتباطي بي سيم، شبكة سلولي تلفن همـراه بـه مثابـة فراگيرتـرين شـبكة ارتباطي و گوشي هاي تلفن همراه به منزلة همگاني تـرين و در دسـترس تـرين ابـزار الكترونيكـي همراه، با برخورداري از ويژگيهاي مهمي مثل بي سيم بودن، سياربودن، وزن كم، قيمـت مناسـب با قابلیت ارسال متن، تصوير، فيلم، صدا و ساير داده ها در كنار ارتباط صوتي معمول، به خصـوص نسل جديد تلفنهاي همراه يا هوشمند با توان پردازشي و حافظة بـالا صـفحه نمـايش بـزرگ، حسگرهاي گوناگون مانند موقعيت ياب جهاني و قابليت اتصال بـه اينترنـت، راه را بـراي تبادل اطلاعات و تعاملات بيشتر بين متخصصان و مردم عادي از طريق شـبكه هـاي اجتمـاعي ، تالارهاي گفت وگو و دسترسي به پايگاه هاي دادة گوناگون، فراهم آورده است و اسـتفاده از آن را در هر مكان و زمان كه ضروري و لازم باشد، آسان كرده اسـت .

از سـوي ديگـر، پيشـرفتهـاي شبكه هاي ارتباطي مبتني بر تلفن همراه براي انتقال داده و نيز، گوشي هاي تلفـن همـراه هـم از لحاظ تنوع و هـم كيفيـت، گسـترة چشـم گيري از خـدمات ارتبـاطي و دادهاي، از پيـام متنـي و تصويري گرفته تا اينترنت را در دسـترس همگـان قـرار داده اسـت.

براساس مطالعات انجام گرفته در سال2011 از سال 2010بیش از 90درصد جمعیت جهان تحت پوشش سیگنال های تلفن همراه قرار می گیرند .و تا سال 2017بازار خدمات  سلامت همراه بارشد 70درصدی روبه رو خواهد شد . که در این بین سه کشور ژاپن، چین و هند در آسیا پیشتاز هستند .

برخي از مطالعات، كاربرد موفق تلفن هاي همراه در پشتيباني از معاينة تلفنی و مراقبت ها درماني از راه دور در كشورهاي در حال توسعه را به خوبي نشان داده اند. براي مثال می توان به تشخيص پزشكي خارج از محل و پشتيباني اطلاعاتي در مراقب هاي بيماری ايدز در نقاط روستايي دور از دسترس اشاره كرد.

اخيراً، عملكردهاي گوشي هاي هوشمند در ادبيات اين حوزه ، در كانون توجه قرار گرفته است و شامل كاربرد پيامك در مديريت تغيير رفتار، آموزش سلامت جنسي و بهبود بيماران وابسته به داروهاي ضد رتر و ويروس ها مي شود.

محققین اظهار داشتند، چندين ويژگي كليدي مانند قابليت جابه جايي، جريان پيوسته بدون قطع داده و قابليت پردازش مناسب براي پشتيباني از نرم افزارهاي چندرسانه اي را برای برتري تلفن هاي همراه نسبت به فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ديگر برشمردند. مزيت هاي اقتصادي چشمگيري نيز گزارش شده است كه ارتباطات همراه را در راستای فراهم آوري مراقبت های درماني و پزشكي از راه دور به كار مي گيرد.

با توجه رخ دادن این تغییرات در دنیای تکنولوژی و آمیحتن تکنولوژی و خدمات سلامت همراه با همدیگر امروزه می توان ادعا کرد که امروزه تلفن همراه جزو لاینفک سلامت همراه شده است که در زیر به بررسی دلایل عمده ی آن می پردازیم .

10 گرایش تکان دهنده موبایل در صنعت پزشکی

  1. افزایش استفاده از تلفن همراه

هر روز گوشی های تلفن همراه بیشتری از تعداد نوزادان متولد شده به فروش می رسد . در واقع، تلفن همراه (در مقابل تلویزیون، کامپیوتر رومیزی، چاپ، و رادیو) تنها رسانه که در حال حاضر در حال رشد است. جستجوگر گوگل  گزارشات بیشتری   نسبت به قبل از دستگاه های تلفن همراه دریافت می کند. یک مطالعه اخیر در موسسه Millward گزارش می دهد که در  30 کشور به طور سراسری ، مردم به طور میانگین  147 دقیقه در روز را صرف استفاده از گوشی های هوشمند میکنند.  و 91٪ از بزرگسالان به طور میانگین ۲۴/۷ دستگاه تلفن همراه خود در دسترس قرار میدهند. این موضوع .باید تعجب آور باشد، که جمع آوری و به اشتراک گذاری اطلاعات سلامت از طریق تلفن همراه پروژه ای رو به رشد و پیش بینی شده است.

  1. نرم افزار

یکی از بزرگترین اجزای درون سلامت تلفن همراه برنامه است.با توجه به تحقیقات بیش از 100،000 برنامه های سلامت تلفن همراه در فروشگاه برنامه های تلفن همراه در سراسر جهان، به صورت رایگان هر روز وجود دارد. پیش بینی می شود که این خدمات  برنامه تا سال 2017، این خدمات رسیدن  از   15 بیلیون دلار به 26 بیلیون  دلار است .

برنامه های سلامت موبایل را می توان به دو دسته تقسیم کرد: سلامتی و پزشکی؛ در درجه اول  85 درصد از برنامه های کاربردی برای سلامتی، برای مصرف کننده و بیمار طراحی شده است ، و 15 درصد باقی مانده در پزشکی و توسط پزشکان مورد استفاده قرارمی گیرد.

آمادگی جسمانی و یا آموزش، خودسنجی (به عنوان مثال انتقال ها بارداری)، اطلاعات سلامت (عمدتا بر اساس تغذیه)، و نظارت بر کالری خود  از طریق تست ( یا سنسور تحریک برای نظارت بر چیزهایی مانند قلب) . امروز، مردم بیش از پیش برای به عهده گرفتن یک نقش فعال در نظارت بر سلامت خود احساس قدرت میکنند.

پزشکان از برنامه کاربردی تلفن همراه ( سنسورهای هوشمند تلفن همراه )به عنوان یک مکمل تجهیزاتی و پیشرفته برای کمک به شناسایی مشکلات بهداشتی بالقوه استفاده می کنند. پس از آن می توان با توجه به موقعیت جغرافیایی، همگام سازی به سوابق بیمار و اطلاعات با پزشکان همکار به اشتراک گذاشته شود.

  1. موقعیت مکانی

بر طبق محتوای مبتنی بر مکان می توان از طریق روش هایی از قبیل اطلاعیه های فشار، بیماران و پزشکان را قادر به دریافت اطلاعات مربوط را در لحظه مناسب، بر اساس خود جغرافیایی کرد. برای مثال، وقتی یک بیمار در یک اتاق انتظار  قدم میزند،iBeacon می تواند اطلاعات مربوط به بیماررا به دستگاه تلفن همراه بیمار برای ارائه  بحث با دکترانتقال دهد.

  1. شخصی سازی

این در مورد شما  – دوست داشتن یا نداشتن  عادات خود  است. تلفن همراه مصرف کنندگان، بیماران و پزشکان را قادر می سازد که  یک تجربه شخصی، در حال انجام  را داشته باشند. فناوری تلفن همراه این توانایی را دارد که  که محتوای سلامت مناسب  با توجه به تاریخ، توسط تلفن  همراه یک بیمار یا مراقبت های بهداشتی ارائه دهنده و رفتار فعلی او را مورد سنجش قرار دهد. تجربه های تلفن همراه شخصی می تواند به طور مستقیم مکالمات و تعاملات یک به یک  را ثبت کند ، و اطلاعات بسیار مرتبط در زمان مناسب، بر اساس تنظیمات کاربر ارائه دهد. با این حال، برای ارائه دهندگان محتوا سلامت، پیدا کردن تعادل بین حق شخصی و حریم خصوصی بسیار مهم است.

  1. فن آوری های پوشیدنی

مسلما، فن آوری های پوشیدنی (مچ بند، عینک و حتی جواهرات) فرزند تکنولوژی تلفن همراه است، که غالبا  با دستگاه های همگام کار میکند. این دسته انفجاری بالقوه برای رشد در فضای بهداشت و درمان نمی توان نادیده گرفت. به لطف پیشرفت در حسگرها، ابزارهای پوشیدنی شروع به پیشرفت فراتر از نظارت و ردیابی سلامتی شخصی برای کمک به تشخیص بیماری است.  تعبیه و تمرکز درک افزوده حسی، جریان داده ها، و حتی سنسور زیستی  (زیر پوست)  از جمله حوزه های  در حال ظهور است.که در بحث خدمات پژشکی و سلامت حامی خوبی شده است . و از این فناوری ها در تشخیص استفاده می شود .

  • فیلم به عنوان یک همدم ثابت

بیماران و پزشکان بیشتر و بیشتر به مشاهده محتوای ویدئو می پردازند و از آن به عنوان یک منبع اطلاعات برای تصمیم گیری  تشخیصی ، خرید دارو،  استفاده می کنند. صفحه نمایش گوگل با اشاره به  مطالعه یاداشت های  پزشکان، به طور متوسط ​ سه ساعت در هفته را صرف  تماشای فیلم آنلاین برای مقاصد حرفه ای  می کنند. آنها سایت های مانند  Medscape و یوتیوب، و یا وب سایت شرکت داروسازی را بسیار به دنبال و مشاهده میکنند. ما همچنین شاهد این هستیم، که بیماران بیشتری به اشتراک گذاری فیلم ها، اظهار نظر، و دنبال کردن سازندگان محتوا از طریق تلفن همراه میپردازند. قدرت افزایش یافته در دستگاه های و سخت افزارهای جدید تلفن همراه  کمک شایانی به رشد این مسیر  می کند.

  • تجزیه و تحلیل و افزایش داده

داده های بزرگ موثر بر سلامت همراه در راه بزرگ. کیفیت بهتر داده ها به معنی تصمیم گیری سلامت بهتر و نتایج بهتر بیمار است. پتانسیل برای جمع آوری داده های فیزیولوژیکی، داده های متنی (وضعیت، ترجیحات، و احساسات)، و استفاده از داده را می توان مهاری  بر اطلاع خرید، اصلاح رفتار، و توصیه تجویز دانست. این را  از تحقیقات فورستر در نظر بگیرید: 2 بیلیون گوشی های هوشمند به تولید داده های خام از توابع  می کند: شتاب سنج، دوربین ها، و چیپ ست ها ایجاد اطلاعات آماری فوق العاده در مورد مصرف کننده، بیمار، و پزشک تهیه و ایجاد می کنند‌.

  • پرونده الکترونیکی سلامت

پرونده الکترونیکی سلامت توانایی  ایجاد یک تغییر در بهداشت و درمان را دارد. و در حال حاضر،بیماران و ارائه دهندگان خدمات پزشکی با دسترسی به تلفن همراه توانایی بیشتری برای دسترسی راحت تر به پرونده سلامت را دارند .

به عنوان مثال، خلاصه مراقبت هم اکنون می توانید بین تنظیمات مراقبت با ارائه دهندگان دیگر، از طریق تلفن همراه، با سهولت به اشتراک گذاشته شود. تعاملات روشهای درمانی و داروهااز طریق سیستم عامل تلفن همراه می تواند به بررسی و اطمینان از ایمنی بیمار بینجامد.

متخصصان بهداشت و درمان می تواند به نسخه های الکترونیکی از اطلاعات پزشکی خود را از طریق گوشی های هوشمند برای بیماران ارسال کنند. بیماران همچنین می توانند پرونده ی سلامت الکتریکی خود را ببینند، دانلود کنند و از طریق یک سرویس پیام های تلفن همراه الکترونیکی امن به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خودو انتقال پرونده سلامت خود بپردازند. همه به لطف پرونده سلامت الکترونیکی با دسترسی به تلفن همراه است.

  • کیفیت محتوا 

مارک های دارویی و بهداشتی و محصولات سلامتی در حال حرکت با سرعت بیشتری برای تبدیل شدن به مدل “قرص به همراه” حرکت می کنند. که به این است که آنها در حال توسعه و ارائه محتوای و خدمات  مناسب تر  برای مصرف کنندگان، بیماران ، پزشکان وارائه دهندگان خدمات بهداشتی برای تکمیل فوائد درمان از طریق تجربه های تلفن همراه هستند.

  •  طراحی بهتر با صفحه نمایش کوچک

واقعیت این است که زمان بیشتری  برای استفاده از تلفن همراه برای دریافت  اطلاعات سلامت صرف می شود که به این معنی است که نیاز به طراحی سایت تلفن همراه بهتر برای ایجاد یک تجربه کاربری بصری بیشتر نیازمند است‌.صفحات  نمایش در اندازه های مختلف وجود دارند  که امکان  اتخاذ  تصمیم مناسب برای بهینه سازی تلفن همراه، مانند طراحی پاسخگو برای برنامه های، وب سایت ها، و نمایش تبلیغات در آن ها وجود دارد.علاوه بر این، یک تجربه طراحی از قابلیت های دستگاه، از قبیل لمس، ژیروسکوپ و شتاب سنج است،بهره می گیرد،که به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن برای تعامل با محتوای سلامت که بسیار چشم گیرتر است.بدون شک برنامه های سلامت در تلفن همراه  به یک یار جدا نشدنی در سراسر زندگی ما تبدیل شده و توانایی برای تغییر دادن افق چشم انداز بهداشت و درمان در یک مسیر رو به جلو  را دارد.

سخن نهایی در باب موبایل در صنعت پزشکی

خدمات سلامت همراه امروزه به جزء لاینفک نظام سلامت و بهداشت تبدیل شده است و هم سویی با این تغییرات از الزامات ضروری دنیای امروزه است .و در این میان تلفن همراه هوشمند به عنوان عامل مهم در تسریع این روند نقش موثری را ایفا کرده است.

با این اوصاف نرم افزارها،تحلیل کلان داده ها،گچت ها؛موقعیت یابی بر اساس مکان؛ویدئوها؛کیفیت محتوا،صفحه نمایش محتوا،شخصی سازی،افزایش استفاده از تلفن همراه مهم ترین مواردی هستند که در صنعت پزشکی کسب وکارهای این حوزه را تغییر می دهند.

 

منبع:businessinsider

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *